مهرداد ختایی | Rokhdadhonar

تگ : مهرداد ختایی

حکم

حکم

View more
گفت و گویی با نقاشِ «حکم»

گفت و گویی با نقاشِ «حکم»

View more
گفت‌وگو با مهرداد ختایی | طراحِ   تمثیلاتِ   نامنتظم

گفت‌وگو با مهرداد ختایی | طراحِ تمثیلاتِ نامنتظم

View more
پیش‌درآمدی بر مهرداد ختایی

پیش‌درآمدی بر مهرداد ختایی

View more