گفت و گو | Rokhdadhonar

گفت و گو

یک مسئله

یک مسئله

View more
گفت و گو با سروش میلانی زاده

گفت و گو با سروش میلانی زاده

View more
گفت و گویی با نقاشِ «حکم»

گفت و گویی با نقاشِ «حکم»

View more
گفت‌و‌گو با کامبیز شریف |  جست‌و‌جوگرِ حجم‌های خالصِ زندگی

گفت‌و‌گو با کامبیز شریف | جست‌و‌جوگرِ حجم‌های خالصِ زندگی

View more
گفت‌وگو با مهرداد ختایی | طراحِ   تمثیلاتِ   نامنتظم

گفت‌وگو با مهرداد ختایی | طراحِ تمثیلاتِ نامنتظم

View more
گفت و گو با آذین اوسطی نقاش فرمالیست استعاری زاج ها

گفت و گو با آذین اوسطی نقاش فرمالیست استعاری زاج ها

View more