معرفی هنرمند جوان | سولماز نباتی | Rokhdadhonar

معرفی هنرمند جوان | سولماز نباتی

معرفی هنرمند جوان | سولماز نباتی

19 Sep 2016

گذر از پدیده‌های پیرامون برای هیچ‌کس میسر نیست. اما آن‌چه در میانِ افراد، متفاوت است چگونگی واکنش به این پدیده‌هاست. و شاید از آن‌ مهم‌تر این موضوع باشد که کدام اتفاق را می‌توان برای هر شخص پدیده‌ نامید و از سوی دیگر کدام دست از اتفاقات به دلیلِ تکرار هر روزه‌شان برای افراد، به نوعی عادت بدل می‌گردند. پاسخ به این دست پرسش‌ها نیازمندِ نزدیکی و تامل است. پیش از هر نوع تاملی، بی‌درنگ این موضوع به ذهن خطور می‌کند که امروز ما بیش‌ از هر زمانِ دیگری به یکدیگر نزدیک هستیم. تکنولوژی و امکاناتِ جهانِ امروز این موقعیت را در اختیارِ‌ ما گذاشته است که در هر لحظه و هر ثانیه از شخصی‌ترین فضاهای دوستانمان تصاویری ببینیم و یا سطوری از احوالاتِ اکنونِ افرادِ مختلف را در دنیای مجازی پی‌بگیریم و یا از آن مهم‌تر مدام بی‌واسطه از اخبارِ نقاطِ‌ مختلف دنیا با خبر شویم. پس به طورِ قطع نزدیکی هست و شاید بیش از هر روزگار و زمانه‌ی دیگری ،این نزدیکی در دنیای ما یافت شود. از سوی دیگر تامل و تفکر هم به طور قطع در پیِ نزدیکی، از راه می‌رسد به این معنا که شما زمانی که از تصویری متاثر می‌شوید بی‌شک احساساتِ شما، ذهنتان را به واکنش وامی‌دارد و واکنشِ ذهن نیز به انحاء گوناگون در افکارِ آدمی نمود می‌یابد. اما موضوعی که در این بین در نظر گرفته نمی‌شود کیفیت این نزدیکی و تاملات است. بسیاری این نزدیکیِ مجازی را به نحوی انزوا و دور افتادگی تعبیر می‌کنند و اندیشه‌هایی که در پی این نزدیکی از ذهنِ آدمی می‌گذرد را اندیشه‌هایی منفعلانه می‌خوانند که به جز تغییرِ وضعیتِ روانی به صورتِ موقت، هیچ تاثیر دیگری نخواهد داشت. «سولماز نباتی» هنرمندی ست که با آثارِ خود بیش از هرچیز بر جعلی بودنِ این دست از نزدیکی‌ها و تفکراتِ منفعلانه‌ی پیرامونشان تاکید می‌کند. او انسان را در وضعیتی تصویر می‌کند که محیط و امکانات افسارِ او را به دست گرفته‌اند و جز از آن‌که مفعولِ امکانات و تکنولوژی روز باشد برای او گریزی باقی نمانده‌است. اما این خوانش نیز خود حاصلِ مواجهه‌ای لحظه‌ای و اکتفا به درکِ اولیه‌ی فضای درهم تنیده‌ی ماشین‌ها و انسان‌های موجود‌ در کارِ اوست.  آن‌چه در پسِ‌ این وضعیتِ‌ ماشین‌وار خود را پنهان کرده‌است، وضعیتِ شاعرانه‌ای ست که کاراکترهای آثارِ او در پی تلاش برای تعامل با محیطی هرچند خشک و خشن به خود گرفته‌اند. وضعیتی که خطوط و فرم‌های مطلق و هندسی اطراف را در هم شکسته ست و این موضوع، موقعیتی در حال تغییر و تحول به شکلی نامتعارف را در آن‌ها رقم‌زده است. این وضعیتِ شاعرانه در پسِ جزئیاتِ بی‌شمارِ آثارِ او به نحوی تماتیک رخ می‌نمایاند به نحوی که در اغلبِ‌ تصویرهایی که او از شخصیت‌های مرکزی آثارِ خود بازنمایی می‌کند آن‌ها را در تلاشی خلل‌ناپذیر برای کشفِ روابط پنهان در دنیای‌ پیچیده‌ و پر جزئیاتِ پیرامون خود در می‌یابیم.تلاشی که گاهی به صورتِ اهرمی جست‌وجوگر در بینِ پرتره‌های بیشمارِ موجود در اطرافِ کاراکترِ اصلی نمود پیدا می‌کند؛ اهرمی که بی‌درنگ تلاش می‌کند تا با کنار هم قرار دادنِ چهره‌های بیشمارِ موجود در عکس‌ها، به چیدمانی دست یابد که در پی آن معادلاتِ مجهول برای درکِ روابط بی‌شمارِ دنیای امروز را برای او میسر کند و در جایی دیگر این تلاش در غالبِ حیوانات و پرندگانِ موجود در دنیای تنگ و تاریکِ شخصیت‌های آثارِ او رخ می‌نمایانند. حیوانات و پرندگانی که با حضورِ آزادانه‌ی خود در محیطی صنعتی و خشک، امکانِ‌ بازتولیدِ وضعیتی جدید را برای کاراکترهای موجود در آثارِ «نباتی» فراهم آورده‌اند. توجه به این موضوع امری ضروری ست که حضورِ‌ حیوانات در آثارِ این هنرمند وضعیتی چندگانه را در کارِ او رقم زده است. از یک سو پرندگان در بسیاری از فضاها، امکانی هستند برای ارتباط با دنیای‌ بیرون از کادر، ارتباطی که به شکل‌های گوناگونی در آثارِ او حادث می‌شوند. در آثاری شاهدِ‌ آن هستیم که پرندگانی کوچک و بی‌شمار، تکه‌ ‌تکه‌ها و بخش‌های مختلفِ بدنِ آدمی را به جایی نامعلوم در بیرون از کادرِ تصویر می‌برند در آثارِ دیگری پرندگان تلاش می‌کنند تا با برهم زدنِ بافت‌های غالبِ فضای موجود در اثر، نظم موجود در آن‌ها را برهم زنند. نباتی در گروهی از آثارِ خود به تصویرِ منشا و مبدا پرندگان، ماهی‌ها و دیگر حیواناتِ موجود در آثارِ‌ خویش می‌پردازد در این دست از آثار،هنرمند به ما نشان می‌دهد که خاستگاه و زادگاهِ این پرندگان از بدن و پیکره‌ی خودِ انسان‌هاست و این حاکی از میل و گرایشِ دوگانه‌ی انسان‌ها در قالبِ نیازِ همزمانِ به امکانات و تکنولوژی روز از یک سو و میل به طبیعت و بدویت از سوی دیگر است. تقابل و پارادوکسی که هر یک از ما نمودهای مختلفی از آن را به طور پیوسته در زندگی خود و اطرافیانمان تجربه می‌کنیم. آثارِ نباتی فراهم کننده‌ی امکاناتی ست بی واسطه، برای درکِ تنازعاتِ پنهان، در پسِ‌ جهانِ متلون از رنگ و نور، که انسانِ امروز را در بر گرفته است. او با پدیده آوردن جهانی عاری از رنگ، اما سرشار از انرژی‌های خطی و ایجاد فضای دوگانه‌ا‌ی از تاریکی و روشنایی در تنگاتنگِ فرم‌هایی ناهمخوان و دگرگون شده، این امکان را برای مخاطب فراهم می‌کند تا هر‌چه دقیق‌تر به نیازها و خواست‌های متنوعِ خویش نگاهی دوباره بیاندازد و تاثیر تضادها و چندگانگی آن‌ها را در پدید آمدنِ تنازعاتِ خاموشِ پیرامونِ خویش یافت کند. و درکِ این وضعیت، گویای آن است که او خالقِ‌ آثاری ست که گذرِ هر روزه و عادت گونه‌ی ما را از پدیده‌های پیرامون ناممکن می‌کند.

gall_img gall_img gall_img gall_img gall_img

تگ های این مطلب :


, , , , , ,