» سامان اسطلخی

تگ : سامان اسطلخی

گفت و گو پیرامون مجموعه‌ی “چی تو سرته؟”

گفت و گو پیرامون مجموعه‌ی “چی تو سرته؟”

View more
گفت و گو با سروش میلانی زاده

گفت و گو با سروش میلانی زاده

View more
حکم

حکم

View more
گفت و گویی با نقاشِ «حکم»

گفت و گویی با نقاشِ «حکم»

View more
چهره هنرمند در جوانی | انسی قدیمی

چهره هنرمند در جوانی | انسی قدیمی

View more
گفت‌و‌گو با کامبیز شریف |  جست‌و‌جوگرِ حجم‌های خالصِ زندگی

گفت‌و‌گو با کامبیز شریف | جست‌و‌جوگرِ حجم‌های خالصِ زندگی

View more
چهره هنرمند در جوانی | علیرضا علی صداقت

چهره هنرمند در جوانی | علیرضا علی صداقت

View more
پیرامونِ نمایش در دو پَرده | بهرام صادقی

پیرامونِ نمایش در دو پَرده | بهرام صادقی

View more
چهره هنرمند در جوانی | مهرنوش اسکندری

چهره هنرمند در جوانی | مهرنوش اسکندری

View more
گفت‌وگو با مهرداد ختایی | طراحِ   تمثیلاتِ   نامنتظم

گفت‌وگو با مهرداد ختایی | طراحِ تمثیلاتِ نامنتظم

View more
گفت و گو با سمیرا اسکندرفر | هنرمندِ نماهای نزدیک

گفت و گو با سمیرا اسکندرفر | هنرمندِ نماهای نزدیک

View more
گفت و گو با حامد صحیحی | نقاشِ  زمان محورِ گستره‌های محوِ ذهن

گفت و گو با حامد صحیحی | نقاشِ زمان محورِ گستره‌های محوِ ذهن

View more
نامه ای به پچورین

نامه ای به پچورین

View more